Du kan skriva till oss via e-post om du har en fråga!

Vad gör en bra nyhet?

Vad gör en nyhet till en nyhet? För att kunna förstå det behövs det tas reda på när, hur och varför en artikel skrivs samt vilken målgruppen är.
Allt

Läs mer»

Nyhetsbolag och mediehus

De flesta vet att nyheter kommer ifrån stora tidningar och nyhetsbolag. Men hur fungerar egentligen ett mediehus, och vad är det?
Det här är ett medie

Läs mer»

Utländska TV-bolag

Världen är stor, vilket gör att det också ger utrymmeför många nyhetsbolag i densamme. Vissa större än andra.
Stora TV-bolag i världen
Om man ska jämf

Läs mer»

Internationella tidningar

Tidningar är en form av nyhetsrapportering som har tappat mycket av den tyngd som den hade förut. Historiskt sett har tidningarna alltid varit central

Läs mer»

Stora mediehus i Sverige

Sverige är, trots att det är ett litet land, en nation som är bra på nyheter. Något som även syns när det kommer till antal mediehus.
Stora men inte s

Läs mer»

Galleri