Vad gör en nyhet till en nyhet? För att kunna förstå det behövs det tas reda på när, hur och varför en artikel skrivs samt vilken målgruppen är.

Allt passar inte alla

Allt kan egentligen kallas för nyheter samtidigt som det inte nödvändigtvis behöver passa alla. Det innebär konkret att en nyhet som är högintressant i Uganda kanske inte har någon särskilt stor betydelse i Danmark. Framför allt beror det på vad nyheten handlar om.

När Aftonbladet skriver om rådjur på vägen är det inte intressant för mer än de som bor i området eller eventuellt ska passera den sträckan. För någon annan i Sverige, eller världen för den delen, är det av särskilt stor betydelse.

Däremot är det viktigt att tänka på att världen är ”mindre” än den var förut. Det vill säga att det generellt sett är enklare att röra sig samt flytta till andra länder. Därför kan en trafikolycka i Thailand vara aktuell för mängder av svenskar, eftersom det finns gott om svenskar både bosatta i Thailand samt de som är där på semester.

Måste den passa alla?

<p>En nyhet måste samtidigt inte passa alla. En nyhet som anpassas till hela världen kan förlora en del av sitt värde. Ibland talas det om att nyheten ska ha en så lokal förnarking som möjligt, vilket i vissa fall såklart är omöjligt. Men att utgå från det lokala perspektivet är ingen nackdel. Det kommer göra att nyheten passar bäst för dem som det faktiskt är aktuellt för.

I en värld med stor befolkning, och där många är intresserade av nyheter internationellt, är det här inte alltid enkelt. Det här ger de största mediehusen ett extra ansvar. Nyheter i Sverige läses generellt bara av svenskar, och några andra som kan behärska det svenska språket. Men nyheter från till exempel USA eller Storbritannien – det som skrivs på engelska – är artiklar som når ut till hela världen. Därför finns det där också en annan typ av ansvar.

Samma sak gäller även för spanskspråkiga nyheter. Förutom att spanska talas i Spanien och stora delar av Latinamerika finns det på vår planet även väldigt många som talar spanska som sitt andraspråk. Därför kan även journalister som skriver nyheter som nås ut i hela världen ibland att behöva anpassa sig till det.