Konsekvenserna av en skogsbrand kan vara förödande. Som här från den i Västmanland 2014. Foto: MSB

Brandrisken fortsatt stor i hela länet

2017-07-27 12:37:59

Det är torrt i Jönköpings län och det krävs ibland inte mer än en liten gnista för att elden ska ta fart.
- Vi har haft ett antal mindre bränder, men tack och lov inget allvarligt, säger Micael Carlsson. De flesta misstänker vi beror på folk som inte städat efter sig ordentligt efter att de grillat ute, säger Micael Carlsson, chef för Räddningstjänsten i Eksjö.
Länets räddningtjänst flyger dagligen med brandflyg för att söka efter rökpelare och kunna upptäcka bränder innan de tagit fart. Sedan slutet på förra veckan har myndigheten tagit hjälp av Frivilliga Flygkåren och det lär man fortsätta med.

Läs hela artikeln i SmbT
IMG_1169.jpg
Roger Nyqvist och Catrin Sandberg från Skogsstyrelsen inventerar fornlämningar i Ödestugu socken. Foto: Åsa Dahlberg

Rösen ger en nyckeln till historien

2017-07-27 13:02:49

Roger Nyqvist och Catrin Sandberg från Skogsstyrelsen, håller på att inventera fornlämningar ute i skogarna. De kan läsa ut mycket bara genom att sticka ned en sond i marken och få ut ett utsnitt av hur jordlagren ser ut på en plats. Om det finns mycket sand i jorden har här förmodligen odlats, om det finns kol och fingrarna blir svarta när man tar på jorden, ja, då har här förmodligen varit en kolmila.

Deras jobb är att Både Catrin Sandberg och Roger Nyqvist jobbar på Skogsstyrelsen med att inventera avverkningsskador på fornminnen eller lämningar som har skyddsvärde.

Läs hela artikeln i SmbT

2017-07-27 13:04:53
Läs hela artikeln i SmbT
DSCN9142.jpg
Christine bygger upp sina änglar med fluffig ull och silkestrassel i olika färger. Tovningen sker i maskin, men det återstår mycket arbete innan ängeln kan få hitta ett nytt hem.
Foto: Åza Esping

"Ju mer jag lär mig - desto friare kan jag skapa"

2017-07-27 13:06:12

Under Christine Tallbergs konstnärligt kreativa händer växer de mest fantastiska skapelser fram genom olika tekniker i ull, mohair, silke och lin.
Christine Tallberg har sitt hem och ateljé i Berghem, längs gamla vägen mellan Huskvarna och Gränna. Här arbetar hon sedan 1990 heltid med sin konst.

Under åren har hon blivit mest känd för sina verk med naturmotiv (björkarna är legendariska) med blommor, hav, djur. Änglarna har också blivit något av hennes signum. Ateljén i Berghem mellan Huskvarna och Gränna är öppen när Christine är hemma. Hennes konst finns att köpa på flera platser, bland annat på Omlandet i Gränna hamn.

Läs hela artikeln i SmbT

2017-07-27 13:09:15
Läs hela artikeln i SmbT
Per Malmqvist slår den fagra blomsterängen med lie för att blommorna, inte minst den tämligen sällsynta slåttergubben (bilden t v) ska få en chans att föröka sig. Foto: Åza Esping

Ängsslåttern gynnar den rara floran

2017-07-27 13:09:55

I den lilla byn Berg utanför Malmbäck vårdas ängsmarkerna med omsorg.
Per Malmqvist slår den blomsterrika ängen med lie innan fåren får beta. Allt för att gynna de rara arterna.

- Man bör räfsa efter slåttern också, även på även på vägkanterna, säger Per. Om gräset får ligga kvar kväver det många av de blommor vi gärna vill ha samtidigt som det göder växter som hundkex, som tar över helt.
Så Per Malmqvist far fram med lien över sin äng. Han räfsar också efter slåttern på vägkanterna och man kan se att hans omsorger ger resultat. Höet får ligga och torka, innan det varsamt räfsas ihop och blir till vintermat för rådjuren.

Läs hela artikeln i SmbT
Äldre artiklar