Tobbe och Tobias.jpg
Tobbe och Tobias utanför Tobbes hem i centrala Tranås. Foto: Åsa Dahlberg

Perspektiv från rullstolen

2017-06-08 15:21:17

Tobbe Davidsson har en cp-skada sedan födseln och lever sitt liv i rullstol. För att visa hur det livet ter sig har hans assistent Tobias Kleväng gjort en film.
Med hjälp av en kamera monterad på Tobbes huvud får åskådaren följa hans vardag i stort och smått. Alltifrån när Tobbe ska in och handla i affärer till när han ska tvätta kläder. "En medborgares perspektiv" heter filmen som samtidigt är ett inlägg i debatten om funktionshindrades möjligheter till ett bra liv.

- Filmen bryter aldrig illusionen utan tittaren får följa allt från rullstolen, säger Tobias Kleväng.


Läs hela artikeln i SmbT

Priset viktigast vid upphandling av kött

2017-06-01 16:13:49

I Jönköpings län prioriterar kommunernas kostchefer ekologiskt kött och god djuromsorg. Det visar en enkätundersökning som Svenskt Kött gjort. Men samtidigt sker en prisjakt, där lägsta pris väger tungt.

- För en kommun handlar det om att se till hela verksamheten, säger Britt-Mari Zander, kostansvarig i Nässjö kommun. Vi har en budget och måste se till att vi hanterar ekonomin på bästa sätt.

Varje år upphandlas mat till de offentliga köken i Sverige för cirka tio miljarder kronor. Enligt Svenskt Kötts kartläggning är det bara två av tio svenska kommuner som har mål för hur stor andel av maten som ska vara producerad i Sverige. Bara 40 procent av köttprodukterna och hälften av det hela köttet kommer från Sverige.

Läs hela artikeln i SmbT
Vårdcentral.jpg
Rosenhälsans vårdcentral i Huskvarna fick högst poäng när pensionärsorganisationerna granskade länets vårdcentraler ur ett äldreperspektiv. Vårdenhetschef Birgitta Karlsved till vänster och verksamhetschef Anette Sparf är väldigt nöjda med placeringen. Foto: Åsa Dahlberg

Pensionärsgranskning av äldrevården är klar

2017-06-01 16:14:30

Bästa vårdcentralerna ur pensionärssynpunkt är Aroma i Vetlanda och Ros-enhälsan i Huskvarna.    Det slår länets pensionärsföreningar fast i en ny granskning. PRO, SPF, SKPF och RPG har tillsammans gjort granskningen och besökt 42 av länets vårdcentraler. Tre vårdcentaler, Aneby vårdcentral, Nässjö läkarhus och Gislehälsan ville inte delta.

Granskningen var omfattande med besök, intervjuer av vårdchefer och anställa. Parkeringsmöjligheter, utrymmen i väntrum, hur kontinuiteten såg utt och om det exempelvis fanns äldresjuksköterskor.

På Rosenhälsan är verksamhetschef Anette Sparf och vård-enhetschef Birgitta Karlsved väldigt nöjda med placeringen. Det är ett aktivt arbete som ligger bakom.

Läs hela artikeln i SmbT
Rävungar.jpg
Rävungarna är blinda vid födseln men öppnar ögonen efter ett par veckor. De första två månaderna av sitt liv är de beroende av moderns kroppsvärme, diar och är hårt bundna till grytet. Foto: Kenneth Johansson

"Försiktig som en räv"

2017-06-01 16:17:28

Räven är ett av världens mest spridda rovdjur. Den är aktiv året runt och finns i alla miljöer, från kalfjället till städernas parker och villaområden.

- Det är inte omöjligt att man kan få se rävungar, om man vet vad man ska titta efter, säger Jens Mattson på länsstyrelsen i Jönköping.

Räven är ett av de vilda djur som tilldragit sig störst intresse inom folktron. Ofta betonades rävens list och slughet; det sades bland annat att den kunde hypnotisera hönsen tills de föll till marken.

Det sistnämnda kanske är en myt och istället för listighet kanske man kan tala om  försiktighet hos räven. Den är ständigt på sin vakt mot faror.

Läs hela artikeln i SmbT
Ann Johansson.jpg
Ann Johnsson på Tändsticksmuseet packar upp delar av sommarutställningen Rosengång och stål. Foto: Åsa Dahlberg

Varma vävar hyllar stålet

2017-06-01 16:19:38

Årets sommarutställning på Tändsticksmuseet är vävd. Det är gruppen Rosengångarna som inspirerats av SSABs varmvalsverk och ståltillverkningsprocessen.Rosengångarna, en grupp vävare som består av kvinnor spridda över hela Sverige, har besökt varmvalsverket och låtit intrycken därifrån forma väven.

Utställningen har vernissage 3 juni och kommer att pågå under hela sommaren till och med 31 augusti.

Läs hela artikeln i SmbT

Länets bönder har starkast framtidstro

2017-05-24 16:56:48

Efter några mörka år ser Sveriges bönder ljust på framtiden. LRFs färska medlemsundersökning, där 1.685 lantbrukare svarat på en rad frågor, visar ökad optimism. Ungefär 6 medlemmar av 10 (59 procent) svarar att de känner framtidstro. Det är en kraftfull ökning jämfört med att bara 45 procent kände framtidstro för ett år sedan.

- I den här regionen är vi vana vid sten och eländigheter, säger Mikael Bäckström, LRF-ordförande i Jönköpings län. Nej, skämt åsido, vi har många köttbönder här och det har varit ett bra år för köttet 2016.

Läs hela artikeln i SmbT
Äldre artiklar