Världen är stor, vilket gör att det också ger utrymmeför många nyhetsbolag i densamme. Vissa större än andra.

Stora TV-bolag i världen

Om man ska jämföra de största TV-bolagen går det att göra på olika sätt. Ett alternativ är att välja ut de största TV-bolagen i respektive land. Det hade då gett en stor fördel till den asiatiska marknaden, med till exempel Kina, Japan och Indien som är länder med stora befolkningar.

Det finns några klara vinnare när det kommer till vilka Tv-stationer som internationellt sett både tillhör de största samt mest populära. Den ena är BBC World News som har sitt huvudsäte i Storbritannien. Men trots att BBC sänder från London innebär det inte att det bara är britter som kollar på dem.

Runt om i hela världen, Sverige inkluderat, råder en frekvent använding av BBC. Detta mediebolag anses både vara snabba och trovärdiga i sin rapportering. Samma sak gäller Fox News i USA. Precis som många mediehus i USA anklagas Fox för att delvis vara partiska i sin nyhetsrapportering. Det är dock inget som har hindrat dem från att ta sig upp som det näst mest populära TV-huset i världen.