Tidningar är en form av nyhetsrapportering som har tappat mycket av den tyngd som den hade förut. Historiskt sett har tidningarna alltid varit centrala samt det folk hämtar information från. Det här har under den senaste tiden förändrats radikalt.

Stora utländska tidningar

Sedan skriftens magiska form tog fart har alla sorter av berättelser varit stora i text där tidningar inte utgjort något undantag. I hela världen har tidningarna haft stor makt vilket också delvis förändrats. Få köper fysiska tidningar längre eftersom de hellre använder sig av digitala alternativ. Samtidigt väljer allt fler traditionella tidningar valt att just digitalisera sig till nyhetssajter.

Men det finns fortfarande stora tidningar kvar, inte minst internationellt. Till exempel är USA Today en av de största kvarlevande och engelskspråkiga nyhetsbolag i skriftlig form. El Pais i Spanien, Latinamerika och USA är ett annat exempel. Även i Asien finns det gott om tidningar. Yomiuri Shimbun är en av dessa, med flera miljoner sålda lösnummer per dag. Just de asiatiska tidningarna har en annan typ av historia. De tidningar som är aktuella än idag är dessutom några av de äldsta, vilket innebär att de har funnits i flera hundra år.