Sverige är, trots att det är ett litet land, en nation som är bra på nyheter. Något som även syns när det kommer till antal mediehus.

Stora men inte störst

De svenska mediehusen är många och kan delas upp i olika kategorier. Till exempel tidningar/nyhetssidor, TV-hus och radiostationer. En av de klart största kategorierna är tidningarna och nyhetssajterna. Aftonbladet är sedan en tid tillbaka det mediehus som lyckats bäst med ett antal miljoner läsare per dag på sina olika plattformar. Därefter återfinns Expressen vilken också är stor i Sverige.

De här tidningarna, som också blivit nyhetssidor, bedriver dessutom online-TV. De ”traditionella” TV-stationerna är dock SVT och TV4. Framför allt Public Serive är mer utvecklat. TV4-nyheterna är till exempel det mediehusets signum. SVT (TV) och SR (Radio) delar dock upp sig och gör sitt utbud bredare. Inom SR finns det även flera alternativ såsom P1, P2, P3 och P4.

I Sverige är även Göteborgsposten, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet tre exempel på väletablerade tidningar och nyhetssidor. Dessa tre är även exempel på några av de största morgontidningarna i Norden. Samtidigt är konkurrensen tuff och stora delar av deras verksamheter har – precis som för andra konkurrenter – behövt ta klivet till internet.

Det som de här mediehusen har gemensamt är att de – till skillnad från bland annat alternativ media – spelar på samma villkor. Det finns en juridisk person, chefredaktörer och ansvarig utgivare som gör att de här mediehusen kan ställas inför rätta om fallet skulle vara att de begår brott.