Nyheter skapas på olika sätt. Mycket beroende på om de skrivs internationellt, nationellt eller lokalt.

Sport och politik skiljer sig

Även vilket ämne det skrivs om skiljer sig. När Expressen skriver om Allsvenskan i fotboll kan rapporteringen se ut på olika sätt. Då kan det vara ren och skär rapportering kring matcher som spelas. Det kan även handla om övergångar eller uttalanden från spelare.

Om samma tidning istället skriver om politik kan det se tämligen annorlunda ut. Delvis eftersom det sällan rapporteras om debatter (som kan anses vara motsvarigheter till fotbollsmatcher i det här sammanhanget). Oftast utgår dessa artiklar från något som en politiker har sagt eller gjort.

Samtidigt är händelsens geografiska utgångspunkt viktigt. En lokaltidning kan på ett enklare sätt berätta om en fika som skedde en söndag hos en förening. En sådan nyhet som inte skulle fungera på nationell nivå. Då ligger istället fokus på något generellt och med inte sällan ett större nyhetsvärde. Det här gäller även för de internationella händelserna. Det sker ibland företeelser i Sverige som har ett internationellt intresse. I de fallen kan rapporteringen förekomma på det engelska språket.