Demokratin är långt ifrån ett beständigt tillstånd. När valfriheten, röstdeltagande och politikerförtroendet sjunker i flertalet demokratiska länder bör demokratin känna sig hotad. Samhällsutvecklingen är komplex och drivkrafterna likaså, vad som dock kan framhållas tydligast är att offentligheten och politikens arena numera även ingår i de sociala nätverksplattformarna – Youtube, Vimeo, Twitter, Facebook etc. Grundfundamentet i välfungerande demokratier är pressfrihet, yttrande- och åsiktsfriheten. Problematiken är att de sociala nätverksplattformarna verkar uppstå i ett slags medialt skugglandskap – fritt från pressetikens regler och etiska förfarande gällande exempelvis nyhetsrapporteringen.

Falska nyheter på nätet

Vi konsumerar alltfler nyheter genom internet och sociala medier idag, vilket kan leda till att algoritmerna bakom nyhetsflödena riskerar att isolera oss i kulturella, politiska och ideologiska ”filterbubblor”. Det kan resultera i att informationen gällande nyheter endast bekräftar eller återspeglar vår egen världsåskådning. Tidigare satt alla framför samma nyhetsprogram klockan halv åtta på kvällen och tittade på Rapport eller Aktuellt. Morgondagen därefter slog en majoritet av svenskarna upp morgontidningen och tog del av ungefär samma nyhetsrapportering. Idag kan alla ta del av nyheter, information eller händelser från ett oändligt antal olika källor på internet. Vidare kan informationen sparas i olika molntjänster och delas otaliga gånger. Allt detta sammantaget riskerar att ge konsumenten av nyheter på nätet desinformation istället för information.

Verklighetsbilden har blivit individualiserad

Idag bildar alla sin egen uppfattning om vad de vill läsa som nyheter, eller om vaccinets olika för- och nackdelar. Följden blir att foliehattarna åker på och att vi slutligen inte känner igen varandra eller inte ens respekterar varandras olika synsätt. Tidigare kunde människor dela samma uppfattning om nyhetsrapporteringen på SVT kanal 1 eller 2. Diskussionerna kring nyheter, politik eller ideologi kunde diskuteras utifrån en gemensam referensram. Idag hamnar allt utanför referensramarna och det handlar alltid om att ”tänka utanför boxen”. Riskerna är att diskussioner, ställningstaganden och debatter endast polariseras eftersom ingen har samma referensram eller utgångspunkt, idag är vi inte ens överens om sanningen, fakta och vetenskapen.

Påhittad information och falska nyheter sprids idag snabbare än en löpeld genom delningar och sociala medier. Faktum är att häpnadsväckande sensationsnyheter som är falska sprids snabbare än välgrundade och sanna nyheter. Orsaken är att de påhittade nyheterna oftast är dramatiserade, emotionella, överraskande och extrema i sin framtoning. Något som snabbt delas och sedan blir viralt över internet. De lite gråa, sakliga, faktaspäckade och lågmälda nyhetsrapporterna må vara sanna men får sällan den enorma spridningen. Något som på riktigt kan vara ett hot mot journalistiken och nyhetsrapporteringen är att det verkar var svårt för ungdomar att identifiera falska nyheter på nätet.