Överallt – i våra hem, på våra arbetsplatser, i affärer och på allmänna platser – är riskbedömningar gjorda och brandskyddsrutiner uppsatta. Dock är arbetet med att förebygga brand, inbrott och liknande situationer inte alltid gjort på det effektivaste sättet, vilket ibland kan medföra onödiga kostnader. Det finns dock professionell hjälp att få för att både spara pengar och samtidigt öka tryggheten och säkerheten för allmänheten.

Effektivt och lönsamt riskarbete

På många platser i vårt land ses problematik med till exempel inbrott och skadegörelse, vilket ofta leder till ökad osäkerhet för de boende. Det finns även alltid olika former av säkerhetsrisker inom både organisationer, företag och fastighetskomplex. Det kan handla om allt från brandsäkerhet och risken för personskador till inbrottsskydd och säkerhet vid olika tillställningar med mycket folk. Är du i en ansvarsposition för den här typen av frågor, kan en besiktning av inbrottsskydd och mycket mer hos Briab både effektivisera skyddsrutinerna och öka möjligheten att göra större besparingar. Tillsammans med bland annat SBA ser de över hela den aktuella risksituationen och arbetar aktivt och medvetet för att förebygga de möjliga riskfaktorer som du behöver hjälp med. Inte minst brandskydd är ett område som behöver uppdateras med jämna mellanrum men som lätt faller i glömska om inte rutinerna tränas på kontinuerligt. Därför kan ett samarbete med Briab vara väldigt lönsamt och resultera i ökad trygghet och säkerhet för alla berörda.

Viktigt vara proaktiv

Ett av Briabs fokus är att hjälpa sina kunder se och förstå de risker som kan finnas i verksamheten och hur hanteringen av dem kan bli en del av vardagen. Genom att vara proaktiv hinner man ofta se både fel och risker som är på väg att uppkomma och har då en betydligt större möjlighet att minimera dem och därmed också slippa extra kostnader och utgifter. En viktig faktor i Briabs arbete är balanseringen av det skadeförebyggande arbetet med försäkringsfrågor. De ger dig alltid stöd när det kommer till säkerhetskrav från ert försäkringsbolag, och hjälper dig kontrollera att din verksamhet lever upp till ställda krav. Ytterligare en tjänst som Briab erbjuder är krisledning. Beroende på vilken typ av verksamhet det handlar om krävs olika former av stöttning om eller när en kris uppstår. De har både den kunskap och erfarenhet som behövs, och kan som extern resurs vara behjälplig på ett sätt som inte alltid är lika lätt för krishantering inom själva företaget. Så ju bättre förberedd du och din organisation är på oförutsedda händelser, desto lättare blir det att hantera dem när de väl uppkommer, och anlitar ni professionell hjälp blir arbetet betydligt lättare.

Så behöver din verksamhet se över riskbedömningar och säkerhetstänket är Briab en riktigt bra partner att kontakta för att få mer hjälp och stöttning. Det ger goda möjligheter till både effektivisering av rutinerna och sparade kostnader när eventuella risker minimeras. Det ger även ökad trygghet och livskvalitet för boende och personal i de berörda byggnaderna och områdena, något som såklart är grunden i hela skyddsarbetet.