Att få följa sitt hjärta

Detta är en hyllning till de människor som följer sitt hjärta och sin talang. Få historier är så gripande som de om dem som bryter förväntningar och stiger ut i det okända. Det är kärnan i historien, filmen, om Billy Elliot.

Billy är 11 år gammal när han upptäcker att han har talang för att dansa balett. Ett intresse som inte är helt lätt att hålla fast vid när man växer upp i ett samhälle präglat av den råa manlighet som fanns i tidiga 80-talets brittiska gruvsamhällen. Men människans kraft är stor när hon drivs av passion och talang. Till slut ställer hela samhället upp kring Billy, och hans passion för dansen övertygar juryn för intagning till balettskolan. I slutet skymtar Billy som kraftfull fullfjädrad dansör.

En viktig grundpelare i ett gott samhälle är att skapa möjligheter för människor att följa sina talanger, sin passion och sitt driv. Därav är en av samhällets absolut grundläggande funktioner att ge en god utbildning. Att ha en bra skola, med engagerade lärare och genomtänkt pedagogik är kärnan i att ge varje enskild människa verktyg att ta del i samhället och också bidra till det. En bra skola ger kunskapsgrund och social träning, men också en utmaning, ansträng dig lite, prova nya saker, tänk utanför det invanda.

Sedan vet vi att våra talanger och intressen bär olika. För vissa sitter talangen i händerna, den skickliga glasmästaren som skär glas och kittar fönster med säkert handlag. För andra sitter det i att vårda och bemöta med värme, eller att organisera siffror eller beskriva världen med ord som engagerar. Några kan leva på sin talang för att tillverka smycken eller skapa musik.

Att nyttja den drivkraft som är människors passion och talang är en grundförutsättning för att skapa tillväxt, nya idéer och företag, få arbeten gott utförda, nya kliv för mänskligheten. Då måste vi skapa ett klimat i samhället som uppmuntrar till initiativ och risktagande, men som också ger trygghet och stöttning.

Sådana samhällsfunktioner som äldrevård kan sägas vara en del i att ge nästa generation utrymme och trygghet att följa sina talanger, du är inte längre bunden vid hemmet för att ta hand om den äldre generationen. Kanske är det en orsak till att vi idag har många äldre som uttrycker en ensamhet, att vi uppmuntrar våra unga att göra sin egen resa, vilket då skapar tomrum. Där har civilsamhället en viktig roll, att skapa nätverk utifrån intressen mer än bara familjeband. Talanger och passioner fyller många roller, de kan också ge driv att gå en kvällskurs i franska eller digitalfotografering.
Vårt samhälle har gått från ett system där din framtid avgjordes av vem som var din pappa, till ett samhälle där din talang och passion kan föra dig långt. Med en god skola och inspirerande förebilder har alla möjlighet att göra en resa, en resa som har den riktning din egen vilja visar. Det handlar inte om upp eller ner, det handlar om min riktning.

2017-02-23 16:09:24